top of page

Ar-Ge Projelerimiz

TÜBİTAK tarafından 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen projemiz: 

3B Optik Nano Profilometre Tasarımı ve İmalatı

Nanometre optik profilometre, iki faz transfer interferometresi modunda ve beyaz ışığın mikroskobik interferometresinde ışık dalgalarının girişimine dayalı olarak çalışır. Faz transfer interferometri modunda, ışık kaynağının spektrumu tek fazlıdır ve iki enterferan ışının faz farkını değiştirerek numuneden veri üretilir ve üç boyutlu yüzey bilgisi alınır. Projemiz kapsamında tek bir analiz ile nano boyutta yüzey pürüzlülüğü, dalgalılığı ve kalınlık ölçümlerini gerçekleştirebilen optik nano profilometre cihazı geliştirilmektedir.

KOSGEB tarafından desteklenen projemiz: Optomekanik Işık Modülatörü Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi

 

Işık modülatörleri, ışık ışınlarını düzenli veya düzensiz olarak değiştirmek ve kesmek için kullanılan cihazlardır. Bilimsel araştırma ve teknolojik uygulamalarda bir çok fonksiyon  yerine getirebilen ışık modülatörü, soğutmasız termal kameralarda dedektör üzerine düşen ışınımın kontrolü değişiminin sağlanması için öne çıkan uygulamalardan biridir. Proje kapsamında soğutmasız termal dedektörlerde ihtiyaç duyulan ışığın modülasyonu ile KÖ ışınımın dedektör (8-12 um bölgesinde çalışan) üzerine periyodik ulaşmasını sağlayan opto-mekanik cihazlar geliştirilmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81613 Kodlu Projemiz: Elektrospinleme Cihazı ve Fonksiyonel Nanolif Geliştirilmesi

 

Elektrospinleme (elektro-eğirme) yüzeylerin nanoliflerle kaplanmasından farklı fonksiyonellikte yüzeyler oluşturulmasına imkan sağlayan çok yönlü bir teknolojidir. Elektrospinleme tekniğinin başarısı, hedeflenen ürüne göre sistemin farklı niteliklerde geliştirilmesi ve üretimine bağlıdır. Projemiz kapsamında, yeni tasarıma dayalı elektrospinleme cihazı prototipi ve bataryalarda ve süper kapasitörlerde kullanılabilecek elektrot geliştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 57156 Kodlu:  Fonksiyonel Yüzey Geliştirilmesi Projesi

İnce film teknolojisi kapsamında olan yüzeylerin ince film ile kaplanması sayesinde malzemelerin yapısal, elektrik, manyetik, mekanik ve optik özellikleri sistematik olarak geliştirilebilmekte ve kontrol edilerek yeni fonksiyonellikler kazanılabilmektedir. Nano boyuttan mikro boyuta kadar geliştirilebilen ince filmler ile yüzeyleri fonksiyonlaştırılan malzemeler, optik pencere, sensör, dedektör, güneş hücresi, ısı battaniyesi, düşük yayıcı cam gibi aygıtların yanında mercek, hologram, batarya, ışık filtreleri gibi optik, elektro-optik bir çok sistemin gelişiminde kilit rol üstlenirler.

bottom of page